Sjednica koordinacijskog odbora

                                                               Izvod

 iz zapisnika sa sjednice koordinacijskog odbora za provedbu   „Projekta brana Ričice“  održanog u motelu „PENAVA“ u Posušju 25. srpnja 2013. godine.

      Na sastanku održanom 19. ožujka 2013. godine izabran je koordinacijski odbor za koordinaciju i provedbu zadaća oko moguće provedbe i realizacije projekta uvjetno nazvanog Sanacija brane Ričice a isti obuhvaća saniranje vodotoka iz sliva Posuškog polja, sanaciju kompletne akumulacije Ričice, izgradnja hidroelektrane na području nizvodno od objekta brane Ričice, izgradnja vodonatapnog sustava za Imotskobekijsko polje, regulacija vodotoka kroz Imotskobekijsko polje s ciljem spriječavanja plavljenja u kišnom periodu te omogućavanje efikasnijeg rada hidroenergetskog objekta Peć-Mlini. U periodu od imenovanja do ovog sastanka provođene su određene aktivnosti koje su i bile na dnevnom redu ovog sastanka kao i buduće zadaće i nositelji kako bi se ubrzao proces realizacije projekta. Uvodno je nazočne pozdravio u ulozi domaćina i organizatora sastanka Ljubo Tomić i utvrdio da su svi pozvani nazočni kao i izaslanik načelnika općine Posušje Šimun Žulj te predstavnik Udruge gospodarstvenika općine Posušje  Damir Lončar. Dnevni red za ovaj sastanak jednoglasno je usvojen a točke su bile slijedeće:

$11.       Konstituiranje koordinacijskog odbora

$12.       Izvješće o aktivnostima u proteklom periodu

$13.       Prijedlog daljnjih zadaća

$14.       Slobodna diskusija

Nakon kraće diskusije usvojen je prijedlog da radom Odbora koordiniraju  Mario Gudelj i Ljubo Tomić čije će temeljne zadaće biti stalna komunikacija sa članovima Odbora, prijenos informacija, kontakti sa zainteresiranim pojedincima i institucijama, te organiziranje, sazivanje i vođenje sastancima Odbora.

Po drugoj točki dnevnog reda o poduzetim radnjama nazočne je izvijestio Mario Gudelj. Iznio je podatke i rezultate s razgovora koji su obavljeni sa institucijama s hrvatske strane granice; Hrvatskim vodama, predstavnicima Županije Splitsko-Dalmatinske te razvojnom agencijom RERA. Istakao je da su Hrvatske vode već vršila određena istraživanja i da raspolažu novčanim sredstvima koja je moguće usmjeriti u realizaciju predmetnog projekta. Također su svi kontaktirani izrazili jako pozitivan stav prema zamišljenim projektnim zadacima i izrazili bezrezervnu potporu svemu što bi vodilo ka realizaciji istog. Mate Lasić, načelnik općine Proložac je ukratko iznio da je jedan segment ovog projekta u realizaciji i da su određeni dokumenti i projektne zadaće potpisane od strane općine Grude s Hercegovačke strane i grada Imotskog  s dalmatinske strane kao i od strane odgovarajućih razvojnih agencija. Vinko Bilopavlović je uključivši se u diskusiju posebno naglasio   višenamjensku korist ovog projekta. Iznio je da se realizacijom projekta ostvaruju zaštita crpilišta pitke vode u Imotskom i Grudama, omogućuje iskorištavanje hidroenergetskih potencijala, postižu određeni ekološki rezultati, stabilizacija razine vode u Prološkom blatu, višestruko povećanje poljoprivredne proizvodnje a sve to bi potaklo gospodarski razvoj Dalmacije i Hercegovine u svim gospodarskim segmentima.  S iznesenim mišljenjima složio se predstavnik Udruge gospodarstvenika Posušja Damir Lončar uz prijedlog da je neophodno organizirati sastanak predstavnika relevantnih političkih i gospodarskih subjekata s obje strane granice. Za realizaciju ove zadaće s Hercegovačke strane zadužen je Ljubo Tomić uz suradnju s Damirom Lončarom i Šimunom Žuljom. Svi sudionici su se na kraju složili da je neophodno ubrzati rad na realiziranju ovih zadaća a po iskazanom prihvaćanju projektnih ideja potencirati brzu i efikasnu izradu idejnih i provedbenih projekata.

                                                                                                                       Šef Ureda Udruge za BiH

                                                                                                                             LJ u b o   T o m i ć