Gospodarstvo - prekogranična suradnja

Badnjavice5

Još jedan od započetih projekata Udruge napravio je prve korake. Nakon velikog zalaganja i samoprijegornog rada vodećih ljudi Udruge a posebno gospodina Ivana Bilopavlovića zvanog Guma i gospodina Ljube Tomića ideja oko realizacije projekta sanacije brane Ričice, mogućnost izgradnje hidrocentrale i melioracija imotsko-bekijskog polja prekograničnom suradnjom kroz EU fondove našla je svoje pobornike. Učinjeni su prvi koraci k oživotvorenju tog projekta u vidu organiziranja sastanaka i prezentiranje ideje u najširem smislu. 

Jedan sastanak održan je još tijekom prošle godine ali on nije polučio željeni rezultat i o njemu nećemo ovdje šire elaborirati. Usprkos tom nazovimo ga neuspješnom prvom koraku nije se stalo već se nastavilo još intenzivnije raditi i tražiti kako ideju o predmetnom projektu prezentirati širem krugu mogućih interesenata. 13. 3. 2013 u uredu načelnika općine Proložac, gospodina Mate Lasića održan je jedan pripremni sastanak na kojem je definiran dnevni red i popis ljudi koji bi trebali biti pozvani na sastanak na kojem bi nazočili predstavnici općina Imotske krajine i grada Imotskoga, predstavnici općina Posušje i Grude iz Hercegovine kao i predstavnici udruga koje su već poduzele određene radnje oko realiziranja projekata koji bi mogli činiti samo dijelove ovog velikog projekta. To su udruge „Zvuk kamena“ i „Slap“.Također se odlučilo pozvati predstavnike elektroprivreda s obje strane granice kao i predstavnike Vodoprivrede Republike Hrvatske.

Sastanak je sazvan i održan 19. 3. 2013. godine u prostorijama općine Proložac na kojem su nazočili predstavnici svih planiranih institucija te djelatnici konzultantske tvrtke „PROMO-PRODUKT“ doo iz Zagreba gospoda Josip Štilinović i Martina Belić. U nazočnost dvadesetijednog sudionika skup je otvorio i nazočne prigodno pozdravio domaćin gospodin Mate Lasić. Potom su se prigodnim riječima obratili Predsjednik Udruge „DALMAHERC“ gospodin Zdenko Grbavac i dopredsjednik udruge i šef ureda udruge u Bosni i Hercegovini gospodin Ljubo Tomić. Isti su nazočne prigodno pozdravili i ukratko iznijeli povijest rada Udruge, naravno kratko i svaki iz svog djelokruga. Nakon ovog uvodnog dijele nazočnima se obratio gospodin Mario Gudelj koji je ukratko iznio razloge za sazivanje ovog skupa kao i njegove ciljeve. Naglasio je da nije cilj ovog skupa stručna razrada i obrada elemenata projekta već da je cilj na ovom skupu modelirati cilj kojem će mo težiti a na temelju prezentacije gospodina Vinka Bilopavlovića, elaboriranja gospode konzultanata iz „PROMO-PRODUKTA“ te rasprave koja će se potom voditi. Posebno je podcrtao da se projekt temelji na 4 bitna elementa a to su: zaštita voda, ekologija, prekogranična suradnja i energetika. Nakon toga je gospodin Vinko Bilopavlović  uvjetno rečeno grubo prezentirao o čemu se radi i kakve su mogućnosti i perspektive projekta. Osvrnuo se na stanje režima voda na području Posušja, Imotskog i Gruda s naglaskom na vodotoke Ričine, Topale, Vrlike i Grudskog vrila.

U kratkim crtama je i elaborirao stanje i funkciju objekta brane „Ričice“ sa grubim naznakama mogućnosti koje ta brana pruža i koji se potencijali iz sveukupnog projekta mogu razviti. Prezentirane materijale crpio je iz vlastitih istraživanja a i iz materijala nadležnih institucija i subjekata do kojih je mogao doći. Samo izlaganje nije imalo za cilj visokostručnu i preciznu obradu svih iznesenih podataka već kao što je već naprijed rečeno stvaranje jedne opće slike o temeljima i mogućnostima projekta. Potom je slijedilo izlaganje gospođe Martine Belić koja je nazočnima prezentirala na koje načine i iz kojih EU fondova je moguće povući sredstva za eventualnu realizaciju ovog projekta. Naglasila je da povlačenje sredstava nije ni u kom slučaju jednostavno i da to zahtjeva mukotrpan rad sa neizvjesnim rezultatom. Isto tako je naglasila da određene poteškoće može pričinjavati i dosta kaotično stanje u Bosni i Hercegovini jer unutardržavni sustav i funkcioniranje institucija u BiH nije faktor koji će olakšavati realiziranje projekta. Nakon izlaganja gospođe Belić otvorena je rasprava u kojoj se jasno iskristaliziralo stanovište da je ideja dobra i da je kroz sve institucije države i s jedne i druge strane granice treba maksimalno gurati.

Svi sudionici su iznijeli bezrezervnu podršku. Zaključeno je da se naredni skup na istu temu pripremi i održi u što skorije vrijeme a da bi taj skup trebao rezultirati konkretnim zaduženjima i formiranjem tijela i grupa koje bi dobile jasne zadaće u daljnjoj realizaciji projekta. Na prijedlog gospodina Ljube Tomića formiran je koordinacijski odbor koji ima zadaću pripremu budućih sastanaka i prikupljanje i distribuciju potrebnih informacija i materijala. Odbor će raditi u slijedećem sastavu: Zdenko Grbavac- predsjednik Udruge, Mate Lasić-načelnik općine Proložac, Ljubo Tomić-dopredsjednik Udruge i šef ureda Udruge u BiH, Mario Gudelj-stručni suradnik,Zvonko Bilopavlović-stručni suradnik, Ivan Bilopavlović – tajnik Udruge.