MOSTAR: GOSTOVANJE UDRUGE „DALMAHERC“ U EMISIJI „SLUŽBENI KOMPAS“ NA NAŠOJ TV , 4. svibnja 2016.

MOSTAR: GOSTOVANJE UDRUGE „DALMAHERC“ U EMISIJI „SLUŽBENI KOMPAS“ NA NAŠOJ TV , 4. svibnja 2016.

 

U emisiji Službeni kompas, na Komercijalnoj Televiziji NAŠA TV u Mostaru gostovala je Udruga za preko graničnu suradnju Dalmaherc . U gostovanju u emisiji Službeni kompas kod Miljenka Buhača, predstavnici Udruge Dalmaherc gospodin Mario Gudelj, predsjednik, dip. ing. geologije Vinko Bilopavlović, i dip. iur. Ljubo Tomić, dopredsjednik Udruge i predsjednik udruge za BiH, odgovarali su na upite o prekograničnoj suradnji, aktualnim problemima, administrativnim poteškoćama i novim projektima…

1. Predstavljena je Udruga Dalmaherc

Na upit da kratko predstavi Udrugu, kad je nastala i zbog čega, Gudelj je kazao da je nastala zbog preko granične suradnje između Dalmacije i Hercegovine, te da je dobila naziv prema Dalmaciji i Hercegovini i da se njezin rad bazira na dobrovoljnom pristupu, uz svakodnevno unapređenje života, gospodarstva, turizma, kulture, kako bi se spriječilo iseljavanje i da nam bude bolje sutra nego jučer.

2. Prekogranična suradnja i administrativni problemi

Govorilo se o pojmu prekogranične suradnje o vrlo važnoj crti koja dijeli Dalmaciju i Hercegovinu, o lošoj prometna povezanost, te o aktualnim problemima i suradnje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, i o administrativnim problemima. Istaknuli su da je odgovor u boljem povezivanju i zajedničkim projektima koji nadilaze državne granice, a sve u okviru korištenja novca iz europskih fondova.

3. Projekt „zimsko navodnjavanje Imotsko-bekijskog polja“

Izjavili su da je trenutni aktualni projekt Udruge „zimsko navodnjavanje Imotsko-bekijskog polja“ i izrada studije za okoliš, kako pronaći način i sanirati branu Ričice (koja ne može zadržati vode), akumulacija vode koja bi se iskoristila za izgradnju hidroelektrane kraj Ričica i na rijeci Tihaljina, nizvodno od Peć Mlina, i tako spriječili poplave Imotskog-bekijskog polja, ili pročišćavanje rijeke Trebižat, a taj projekt traži veliki angažman s obje strane granice. To bi saniranje, ujedno stvorilo dovoljno za navodnjavanje poljoprivrednih kultura, i zahvaljujući dobroj povezanosti kroz tunel Biokovo, proizvede plasirali na Obalu i tako smanjili uvoz iz EU.

-Nešto projektiraš a nemaš dovoljno vode. Taj projekt treba sanirati, mi smo iz Udruge predložili sanaciju brane Ričice, da bi bilo dovoljno vode za navodnjavanje – naglasio je Vinko Bilopavlović, nadalje istaknuvši da je Splitsko-dalmatinska županija glavni partner Europske unije a Građevinski fakultet u Mostaru dobio je projekt za izradu sanacije Imotsko-bekijskog polja.

Projekt ima pet aspekata:

- Proizvodnja hrane

- Ekološki učinak (saniranje otpadne / fekalne vode/ iz Posušja koje završavaju u Imotskom polju) -

- hidroenergetski značaj

- Resursi za pitku i industrijsku vodu

- Prekogranična suradnja

- I da bude prihvaćen iz EU fonda

4. Partnerska suradnja s Splitsko-dalmatinskom županijom

Na voditeljevu konstataciju da je zanimljivo kako samo malo volje treba da se pokrene prekogranični projekt između Hercegovine i Dalmacije, gosti su izjavili da uvijek vlada nestašica novac, pa se kao takvi ne mogu ostvariti bez pomoći EU – fondova.

- Ima se dovoljno znanja i stručnih ljudi za ostvarivanje projekta koji bi otvorio nova radna mjesta i zaustavilo iseljavanje. – kazao je Gudelj, koji je također spomenu da je pokrenut i projekt za kopanje tunela Ravča- Drvenik. A temelj bilo kakvih gospodarski aktivnosti je Splitsko – Dalmatinska županija, koja im je osigurala sredstva za edukativne misije na lokalnim radijskim postajama Napomenuto je da je u kulturnom segmentu djelovanja udruge pokrenut veliki projekt „Tradicijski običaji Dalmacije i Hercegovine“. Govoreći o preprekama koje se javljaju u odnosima sa lokalnim jedinicama istaknuli su da su na dobrom putu i da je pokrenuta suradnja između Udruge Dalmaherc i Splitsko-dalmatinske županije.

5. Plasiranje poljoprivrednih proizvod na Makarsku rivijeru

- Jedinstvena je prilika imati vodu koja će dolaziti u polje, proizvoditi kvalitetnu hranu i prodavati na Obali, a ne uvoziti, Gudelj je naglasio da je oduševljen odazivom ljudi u BiH, koji su spremni svoj privatni novac uložiti u projekte, te kazao da svatko može svojim znanjem i radom doprinijeti Udruzi, i pozvao sve ljude dobre volje i kvalitetnih ideja da se jave, kako bi se moglo „Unaprijediti s obje strane granice“.

6. Dalmacija i Hercegovina: Što sutra?

Najavili okrugli stol o gospodarstvu u Zagrebu krajem godine pod nazivom „Dalmacija i Hercegovina: Što sutra?“

Gostovanje u emisiji Službeni kompas pogledajte na videu na sljedećem linku: https://m.youtube.com/watch?v=2fmwWgYQZWA

Najava okruglog stola o gospodarstvu u Zagrebu

SPLIT: UDRUGA DALMAHERC ODRŽALA SASTANAK I KONFERENCIJU ZA MEDIJE U PRIGODI PRIPREME OKRUGLOG STOLA O GOSPODARSTVU - KOJI ĆE SE ODRŽATI U ZAGREBU

Unapređenje života na području Imotske krajine i zaustavljanje vala iseljavanja s tog područja“- bila je glavna tema današnjeg sastanka koji je udruga Dalmaherc održala u Splitu

 

ponedjeljak 11. travnja , nakon određene stanke, Udruga Dalmaherc, u Splitu je održala sastanak i konferenciju za medije na kojoj su sudjelovali vodeći ljudi Udruge, među kojima su bili i novopridošli članovi gđica Dragica Zeljko, g. Mladen Vuković i mr.sc. Vlado Dragun.

Otvarajući sastanak gospodin Mario Gudelj, predsjednik Udruge, pozdravio je sve nazočne, te je zajedno s tajnikom Ivanom Bilopavlovićem i gospodinom Antom Jukićem, savjetnikom župana i predsjednikom GO BUZ Splitapredstavio dosadašnji rad Udruge Dalmaherc sa sjedištem u Posušju (BiH) i u Imotskome (RH), koja je osnovana prije sedam godina s ciljem kako doprinijeti razvoju gospodarstva u prekograničnom prostoru Dalmacije i Hercegovine, razvoju i promicanju poduzetništva, poljoprivrede, seoskog turizma, očuvanju i zaštiti pučke kulturne baštine, ekologije, humanitarnog rada i informiranja… Svjesni važnosti zajedništva, Dalmatinci i Hercegovci pokreću zajedničke projekte i programe, a jedan od njih je i najava okruglog stola o gospodarstvu, koji će se, na jesen, održati u Zagrebu.

Na današnjem sastanku Predsjednik Udruge Dalmaherc Mario Gudelj, u svojoj izjavi za medije, između ostalog o tome je kazao: „ Nasastanku su određenesmjernice djelovanja Udruge, a iste će se temeljiti na poticanju važnih projekata u području gospodarstva, kulture i turizma, a sve to na području djelovanja Udruge. Kao jedan od glavnih prioriteta naglašena je priprema i organizacija okruglog stola u Zagrebu, fokus kojeg će biti usmjeravanje djelatnosti koje mogu pomoći u unapređenju života na području Imotske krajine te zaustavljanju vala iseljavanja s tog područja. Ovim putem pozivamo sve ljude dobre volje koji žele pomoći , bilo novim idejama ili na bilo koji drugi način u ostvarenju i realizaciji ciljeva naše Udruge.“

Z. Selak

 

Sjednica koordinacijskog odbora

                                                               Izvod

 iz zapisnika sa sjednice koordinacijskog odbora za provedbu   „Projekta brana Ričice“  održanog u motelu „PENAVA“ u Posušju 25. srpnja 2013. godine.

      Na sastanku održanom 19. ožujka 2013. godine izabran je koordinacijski odbor za koordinaciju i provedbu zadaća oko moguće provedbe i realizacije projekta uvjetno nazvanog Sanacija brane Ričice a isti obuhvaća saniranje vodotoka iz sliva Posuškog polja, sanaciju kompletne akumulacije Ričice, izgradnja hidroelektrane na području nizvodno od objekta brane Ričice, izgradnja vodonatapnog sustava za Imotskobekijsko polje, regulacija vodotoka kroz Imotskobekijsko polje s ciljem spriječavanja plavljenja u kišnom periodu te omogućavanje efikasnijeg rada hidroenergetskog objekta Peć-Mlini. U periodu od imenovanja do ovog sastanka provođene su određene aktivnosti koje su i bile na dnevnom redu ovog sastanka kao i buduće zadaće i nositelji kako bi se ubrzao proces realizacije projekta. Uvodno je nazočne pozdravio u ulozi domaćina i organizatora sastanka Ljubo Tomić i utvrdio da su svi pozvani nazočni kao i izaslanik načelnika općine Posušje Šimun Žulj te predstavnik Udruge gospodarstvenika općine Posušje  Damir Lončar. Dnevni red za ovaj sastanak jednoglasno je usvojen a točke su bile slijedeće:

$11.       Konstituiranje koordinacijskog odbora

$12.       Izvješće o aktivnostima u proteklom periodu

$13.       Prijedlog daljnjih zadaća

$14.       Slobodna diskusija

Nakon kraće diskusije usvojen je prijedlog da radom Odbora koordiniraju  Mario Gudelj i Ljubo Tomić čije će temeljne zadaće biti stalna komunikacija sa članovima Odbora, prijenos informacija, kontakti sa zainteresiranim pojedincima i institucijama, te organiziranje, sazivanje i vođenje sastancima Odbora.

Po drugoj točki dnevnog reda o poduzetim radnjama nazočne je izvijestio Mario Gudelj. Iznio je podatke i rezultate s razgovora koji su obavljeni sa institucijama s hrvatske strane granice; Hrvatskim vodama, predstavnicima Županije Splitsko-Dalmatinske te razvojnom agencijom RERA. Istakao je da su Hrvatske vode već vršila određena istraživanja i da raspolažu novčanim sredstvima koja je moguće usmjeriti u realizaciju predmetnog projekta. Također su svi kontaktirani izrazili jako pozitivan stav prema zamišljenim projektnim zadacima i izrazili bezrezervnu potporu svemu što bi vodilo ka realizaciji istog. Mate Lasić, načelnik općine Proložac je ukratko iznio da je jedan segment ovog projekta u realizaciji i da su određeni dokumenti i projektne zadaće potpisane od strane općine Grude s Hercegovačke strane i grada Imotskog  s dalmatinske strane kao i od strane odgovarajućih razvojnih agencija. Vinko Bilopavlović je uključivši se u diskusiju posebno naglasio   višenamjensku korist ovog projekta. Iznio je da se realizacijom projekta ostvaruju zaštita crpilišta pitke vode u Imotskom i Grudama, omogućuje iskorištavanje hidroenergetskih potencijala, postižu određeni ekološki rezultati, stabilizacija razine vode u Prološkom blatu, višestruko povećanje poljoprivredne proizvodnje a sve to bi potaklo gospodarski razvoj Dalmacije i Hercegovine u svim gospodarskim segmentima.  S iznesenim mišljenjima složio se predstavnik Udruge gospodarstvenika Posušja Damir Lončar uz prijedlog da je neophodno organizirati sastanak predstavnika relevantnih političkih i gospodarskih subjekata s obje strane granice. Za realizaciju ove zadaće s Hercegovačke strane zadužen je Ljubo Tomić uz suradnju s Damirom Lončarom i Šimunom Žuljom. Svi sudionici su se na kraju složili da je neophodno ubrzati rad na realiziranju ovih zadaća a po iskazanom prihvaćanju projektnih ideja potencirati brzu i efikasnu izradu idejnih i provedbenih projekata.

                                                                                                                       Šef Ureda Udruge za BiH

                                                                                                                             LJ u b o   T o m i ć

  

Gospodarstvo - prekogranična suradnja

Badnjavice5

Još jedan od započetih projekata Udruge napravio je prve korake. Nakon velikog zalaganja i samoprijegornog rada vodećih ljudi Udruge a posebno gospodina Ivana Bilopavlovića zvanog Guma i gospodina Ljube Tomića ideja oko realizacije projekta sanacije brane Ričice, mogućnost izgradnje hidrocentrale i melioracija imotsko-bekijskog polja prekograničnom suradnjom kroz EU fondove našla je svoje pobornike. Učinjeni su prvi koraci k oživotvorenju tog projekta u vidu organiziranja sastanaka i prezentiranje ideje u najširem smislu. 

Nastavite čitati...